جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مرداب

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مرداب

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مرداب

نام: خدنگ مرداب Marsh mongoose
نام علمی: Atilax paludinosus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌های مرداب
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: تالاب‌های آب شیرین همچون مرداب‌ها، باتلاق‌ها، جویبارها، رودها و پای‌رودهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۷ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۳ نوزاد، با ۷۶ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار سخت‌پوستان همچون خرچنگ‌های آب شیرین، صدف سیاه و حلزون، بی‌مهرگان و حشرات همانند عنکبوت، سوسک، شکم‌پایان، هزارپا و لارو حشرات، پستانداران همچون موش تمینک، موش نرم‌خز تولبرگ و موش‌های کیسه‌دار غول‌پیکر (از خانواده‌ی موش‌های مالاگاسی)، دوزیستان همانند قورباغه‌های چمن‌زار و گاوغوک تاج‌دار (از خانواده‌ی قورباغه‌های زبان‌چنگالی)، خزندگان همچون مار لب‌سرخ، ماهیان همانند گل‌خورک‌ماهی‌ها (از خانواده‌ی گاوماهیان)، پرندگان و تخم آنان، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان
شکارگران: بازها، شغال‌ها و مارها
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ تیره تا سیاه
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۲/۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۲ تا ۳۴ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: خدنگ مرداب یا خدنگ آبی Water mongoose، جانوری روزگرد و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین خدنگ مرداب به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. همچنین آنان دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاهای‌شان هستند و هر یک از انگشت‌ها پنجه‌ای بلند، تیز و جمع‌نشدنی دارد. خدنگ‌های مرداب بسیار چابک و پُرشتاب هستند. آنان این توانایی را دارند که از درختان بالا بروند و بر روی دو پا بایستند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Mikeloomis - Paul Sullivan

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده