جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مرداب

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مرداب

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مرداب

نام: خدنگ مرداب Marsh mongoose
نام علمی: Atilax paludinosus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌های مرداب
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درخت‌زارهای پیرامون مرداب‌ها، باتلاق‌ها، رودها و جویبارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۷ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۳ نوزاد، با ۷۶ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار خرچنگ، صدف سیاه و حلزون، همچنین ماهیان، دوزیستان، جوندگان کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه و...
شکارگران: عقاب‌ها، شغال‌ها و مارها
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ تیره تا سیاه
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۲/۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۲ تا ۳۴ سانتی‌متر
ویژگی: خدنگ مرداب یا خدنگ آبی Water mongoose، جانوری روزگرد و تنهازیست، همچنین جانوری بسیار چابک، پُرشتاب و پنجه‌رو (خانواده‌ی خدنگان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاها با پنجه‌هایی تیز، بلند و جمع‌نشدنی، دارای توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia - sanbi - kidadl
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده