جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

نام: خدنگ خاکستری دماغه Cape gray mongoose
نام علمی: Herpestes pulverulentus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختچه‌زارهای نیمه‌خشک، توده‌های درختی و جنگل‌های کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو و جنوب نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۹ سال (دربند ۱۱/۷ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۳ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان کوچک همانند موش‌های مانداب و موش‌های چهارخطه، پرندگان و تخم آنان، بی‌مهرگان و حشرات، خزندگان، دوزیستان، همچنین لاشه‌ی جانوران، زباله، میوه و...
شکارگران: عقاب جنگی، پلنگ، سیاه‌گوش و شغال پشت‌سیاه
رنگ: خاکستری تیره، دارای پاها و نوک دُمی تیره‌تر
اندازه: وزن ۴۹۰ تا ۱۲۵۰ گرم، سر و بدن به درازای ۲۹ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۴ سانتی‌متر
ویژگی: خدنگ خاکستری دماغه یا خدنگ خاکستری کوچک Small grey mongoose، جانوری روزگرد و تنهازیست، همچنین جانوری بسیار چابک، پُرشتاب و پنجه‌رو (خانواده‌ی خدنگان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاها با پنجه‌هایی تیز، بلند و جمع‌نشدنی، دارای توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۰/۲ تا ۰/۶ کیلومتر مربع و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Patrick MONNEY - Patrick MONNEY

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده