جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

نام: خدنگ خاکستری دماغه Cape gray mongoose
نام علمی: Herpestes pulverulentus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: خدنگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: بوته‌زارهای منطقه‌های نیمه‌بیابانی و منطقه‌های باز آفریقای جنوبی، لسوتو و جنوب نامیبیا در قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۹ سال (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱ تا ۳ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، جوندگان کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، همچنین لاشه‌ی جانوران و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: خاکستری تیره
اندازه: وزن ۴۹۰ تا ۱۲۵۰ گرم، سر و بدن به درازای ۲۹ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۴ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ خاکستری دماغه یا خدنگ خاکستری کوچک Small grey mongoose، جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، روزگرد و گروه‌زیست، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده