جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری دماغه

نام: خدنگ خاکستری دماغه Cape gray mongoose
نام علمی: Herpestes pulverulentus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختچه‌زارهای نیمه‌خشک، توده‌های درختی و جنگل‌های کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو و جنوب نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۹ سال (دربند ۱۱/۷ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۳ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان کوچک همانند موش‌های مانداب و موش‌های چهارخطه، پرندگان و تخم آنان، بی‌مهرگان و حشرات، خزندگان، دوزیستان، همچنین لاشه‌ی جانوران، زباله و میوه
شکارگران: عقاب جنگی، پلنگ، سیاه‌گوش و شغال پشت‌سیاه
رنگ: خاکستری تیره، دارای پاها و نوک دُمی تیره‌تر
اندازه: وزن ۴۹۰ تا ۱۲۵۰ گرم، سر و بدن به درازای ۲۹ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۴ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: خدنگ خاکستری دماغه یا خدنگ خاکستری کوچک Small grey mongoose، جانوری روزگرد و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین خدنگ خاکستری دماغه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. همچنین آنان دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاهای‌شان هستند و هر یک از انگشت‌ها پنجه‌ای بلند، تیز و جمع‌نشدنی دارد. خدنگ‌های خاکستری دماغه بسیار چابک و پُرشتاب هستند. آنان این توانایی را دارند که از درختان بالا بروند و بر روی دو پا بایستند. همچنین آنان قلمروخواه هستند. قلمرو آنان میان ۰/۲ تا ۰/۶ کیلومتر مربع گستردگی دارد.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Patrick MONNEY - Patrick MONNEY

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده