جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مصری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مصری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ مصری

نام: خدنگ مصری Egyptian mongoose
نام علمی: Herpestes ichneumon
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: زمین‌های باتلاقی و مردابی نزدیک جویبارها، رودها، دریاچه‌ها و کرانه‌ی دریاها، سبزه‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها و کشت‌زارهای کشورهای مصر و سودان و بخش‌هایی از زیر صحرای بزرگ آفریقا و کشورهای ترکیه، سوریه و فلسطین در غرب قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۲ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۴ نوزاد، با ۷۴ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران همانند خرگوش اروپایی، حشره‌خوار دندان‌سفید بزرگ، حشره‌خوار نیجریایی، موش الجزایری، موش تمینک، موش نرم‌خز تولبرگ، موش‌های کیسه‌دار غول‌پیکر (از خانواده‌ی موشان مالاگاسی)، خرموش‌ها و خوک وحشی، شکار پرندگان همچون مرغابی‌ها، گاوچرانک غربی، گاوچرانک شرقی و تخم پرندگان، شکار خزندگان همانند مارمولک‌های راستین، سقنقورها، مار آبی قهوه‌ای آمریکایی، افعی فلسطینی، کبرای بیابانی و کبرای گردن‌سیاه، شکار دوزیستان همچون وزغ بیل‌پای غربی و وزغ هالوول، شکار جانوران دیگر همانند ماهیان و بی‌مهرگان و حشرات و همچنین میوه
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری تا قهوه‌ای گراینده به سرخ 
اندازه: وزن ۱/۷ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۶۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۴ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: خدنگ مصری جانوری روزگرد و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین خدنگ مصری به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. اگرچه برخی از این خدنگ‌ها به شیوه‌ی جفتی و همراه با جفت خود زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. همچنین آنان دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاهای‌شان هستند و هر یک از انگشت‌ها پنجه‌ای بلند، تیز و جمع‌نشدنی دارد. خدنگ‌های مصری بسیار چابک و پُرشتاب هستند. آنان این توانایی را دارند که از درختان بالا بروند و بر روی دو پا بایستند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: José Luís Conceição - Barsik Kot

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده