جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted genet
نام علمی: Genetta maculata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
زیرخانواده: مشکین‌گربه‌ایان
سرده: مشکین‌گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری، منطقه‌های باتلاقی، گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۱۲ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۷۰ تا ۷۷ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک همانند موش‌های مالاگاسی، موش تمینک، موش نرم‌خز تولبرگ، موش راه‌راه پیتر، موش چمنی راه‌راه معمولی، حشره‌خوار نیجریایی، پرندگان و تخم آنان همچون قمری چشم‌سرخ، خزندگان همانند آگامای معمولی و سقنقورها، بی‌مهرگان و حشرات همچون هزارپا، عنکبوت، ملخ و سوسک، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری گراینده به سفید تا زرد کم‌رنگ، با لکه‌های تیره، دارای نواری تیره در راستای ستون مُهره‌ها
اندازه: وزن ۱/۳ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۲ تا ۵۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۳ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: مُشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری یا مُشکین‌گربه‌ی پلنگی Panther genet، جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین مُشکین‌گربه‌ی معمولی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. انگشت‌های آنان دارای پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده است. مُشکین‌گربه‌های خال‌زنگاری دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد هستند. آنان قلمرو خود را با این مُشک نشانه‌گذاری و مرزبندی می‌کنند. این زبادها دارای حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی هستند. مُشکین‌گربه‌های خال‌زنگاری درخت‌نوردانی توانمند هستند. آنان دُمی بلند برای ترازمند کردن خود، در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان دارند. همچنین آنان این توانایی را دارند که بر روی دو پا بایستند.
بن‌مایگان: wikipedia - animalia
نگاره: Jaffles

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده