جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted genet
نام علمی: Genetta maculata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
زیرخانواده: مشکین‌گربه‌ایان
سرده: مشکین‌گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری، منطقه‌های باتلاقی، گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۱۲ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۷۰ تا ۷۷ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک همانند موش‌های مالاگاسی، موش تمینک، موش نرم‌خز تولبرگ، موش راه‌راه پیتر، موش چمنی راه‌راه معمولی، حشره‌خوار نیجریایی، پرندگان و تخم آنان همچون قمری چشم‌سرخ، خزندگان همانند آگامای معمولی و سقنقورها، بی‌مهرگان و حشرات همچون هزارپا، عنکبوت، ملخ و سوسک، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری گراینده به سفید تا زرد کم‌رنگ، با لکه‌های تیره، دارای نواری تیره در راستای ستون مُهره‌ها
اندازه: وزن ۱/۳ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۲ تا ۵۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۳ سانتی‌متر
ویژگی: مُشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری یا مُشکین‌گربه‌ی پلنگی Panther genet، جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای پاهایی کم‌وبیش کوتاه با توانایی ایستادن بر روی دو پا، همچنین دارای دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده، همچنین دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، دارای بینایی، بویایی و شنوایی خوب و درخت‌نوردی نیرومند و...
بن‌مایگان: wikipedia - animalia
نگاره: Jaffles

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده