جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

نام: مشکین‌گربه‌ی دماغه Cape genet
نام علمی: Genetta tigrina
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: زبادان
سرده: مشکین‌گربه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ساوانا یا گَرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها و جنگل‌های کشور آفریقای جنوبی
زندگانی: ۹ سال (دربند ۱۵ سال)
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۵ نوزاد (با ۷۰ تا ۷۷ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، دوزیستان، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه، دانه و برگ گیاهان و...
رنگ: خاکستری با لکه‌های قهوه‌ای، دارای نواری سیاه در راستای ستون مُهره‌ها و ۲ لکه‌ی سفید در زیر چشم‌ها
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۱ کیلوگرم برای نرها و ۱/۳ تا ۱/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۵۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴۲ تا ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۹ تا ۴۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳۸ تا ۴۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: مُشکین‌گربه‌ی دماغه یا مُشکین‌گربه‌ی خال‌درشت آفریقای جنوبی South African large-spotted genet، جانوری شب‌زی، تنهازیست و زمینی (ولی با توانایی بالا رفتن از درختان)، دارای توانایی دید در شب و ایستادن بر روی دو پا، همچنین دارای پاهایی کوتاه و دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، دارای مشکی خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده