جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی دماغه

نام: مُشکین‌گربه‌ی دماغه Cape genet
نام علمی: Genetta tigrina
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
زیرخانواده: مشکین‌گربه‌ایان
سرده: مشکین‌گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درخت‌زارها و جنگل‌های نمناک نزدیک جویبارها، رودها، دریاچه‌ها و آبگیرهای منطقه‌های پست و کوهستانی استان‌های کیپ غربی، کیپ شرقی و کوازولو-ناتال در جنوب کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۹ سال (دربند ۱۵ سال)
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۵ نوزاد، با ۷۰ تا ۷۷ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک همانند موش‌ها (از خانواده‌ی موشان)، ماهیان، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات همچون سوسک، ملخ، جیرجیرک، موریانه، عنکبوت و عقرب، همچنین گیاهان همانند میوه، دانه، سبزه، برگ و...
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری با لکه‌های قهوه‌ای، دارای نواری سیاه در راستای ستون مُهره‌ها و ۲ لکه‌ی سفید در زیر چشم‌ها
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۱ کیلوگرم برای نرها و ۱/۳ تا ۱/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۵۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴۲ تا ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۹ تا ۴۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳۸ تا ۴۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: مُشکین‌گربه‌ی دماغه یا مُشکین‌گربه‌ی خال‌درشت آفریقای جنوبی South African large-spotted genet، جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای پاهایی کم‌وبیش کوتاه با توانایی ایستادن بر روی دو پا، همچنین دارای دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده، همچنین دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، دارای بینایی، بویایی و شنوایی خوب و درخت‌نوردی نیرومند و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Bernard DUPONT - Bernard DUPONT

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده