جانوران مهره‌دار - پستانداران: خرس‌گربه

نام: خرس‌گربه Bearcat
نام علمی: Arctictis binturong
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: زبادان
سرده: Arctictis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب و جنوب شرقی آسیا
زندگانی: ۱۸ سال (دربند ۲۲ تا ۲۵ سال)
سن بلوغ: نرها ۲۸ ماهگی و ماده‌ها ۳۰ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۶ نوزاد (با ۹۰ تا ۹۲ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری مانند میوه‌ها همچون انجیر، همچنین شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: سیاه، با سری روشن‌تر
اندازه: وزن ۹ تا ۲۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۱ تا ۸۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۶ تا ۶۹ سانتی‌متر (ماده‌ها ۲۰ درصد بزرگ‌ترند)
ویژگی: خرس‌گربه یا زَبّاد یا سایوِت خرس‌گربه، جانوری شب‌زی، تنهازیست و درختی (و گاهی زمینی)، دارای توانایی دید در شب، همچنین دارای پاهایی کوتاه، تنومند و نیرومند، با توانایی گذاردن همه‌ی کف پا بر روی زمین، دارای دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، همچنین دارای مشکی خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خرس‌گربه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خرس‌گربه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خرس‌گربه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خرس‌گربه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خرس‌گربه

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده