جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد نخلی نقاب‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد نخلی نقاب‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد نخلی نقاب‌دار

نام: زَبّاد نخلی نقاب‌دار Masked palm civet
نام علمی: Paguma larvata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
زیرخانواده: ناسازنمائیان
سرده: زبادهای نخلی نقاب‌دار
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های برگ‌ریز، برگ‌ریز مخلوط، همیشه‌سبز و کوهستانی قاره‌مانند هند و جنوب شرقی آسیا
زندگانی: ۱۰ سال (دربند ۱۵ تا ۲۰ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۴ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری مانند میوه‌ها همچون موز، انجیر و انبه، همچنین شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات و...
شکارگران: ببر، پلنگ، جگوار، آدمی و عقاب‌ها
رنگ: خاکستری، با نقابی سفید بر چهره
اندازه: وزن ۳/۶ تا ۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۱ تا ۷۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵۱ تا ۶۳ سانتی‌متر
ویژگی: زَبّاد نخلی نقاب‌دار جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده، دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، همچنین دارای بینایی، بویایی و شنوایی خوب و درخت‌نوردی نیرومند و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - a-z-animals - animalia - ecologyasia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده