جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

نام: زباد آفریقایی African civet
نام علمی: Civettictis civetta
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: زبادان
سرده: Civettictis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ساوانا یا گَرم‌دشت‌ها و جنگل‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۱۵ تا ۲۰ سال (دربند ۲۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۷ ماهگی و ماده‌ها ۱۲ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (با ۶۵ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، دوزیستان، خزندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه و...
رنگ: سفید یا کرم تا گراینده به سرخ، با لکه‌ها و نوارهای قهوه‌ای تیره تا سیاه، دارای ماسکی تیره همچون چهره‌ی راکون
اندازه: وزن ۷ تا ۲۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۷ تا ۸۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۴ تا ۴۷ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ سانتی‌متر
ویژگی: زَبّاد یا سایوِت آفریقایی، گربه‌ای به‌ریخت راسو، همچنین جانوری شب‌زی، تنهازیست و زمینی (ولی با توانایی بالا رفتن از درختان)، دارای توانایی دید در شب، همچنین دارای پاهایی کوتاه و دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، دارای مشکی خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده