جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد آفریقایی

نام: زَبّاد آفریقایی African civet
نام علمی: Civettictis civetta
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
سرده: زبادهای آفریقایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و جنگل‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۱۵ تا ۲۰ سال (دربند ۲۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۷ ماهگی و ماده‌ها ۱۲ ماهگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۴ نوزاد، با ۶۵ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، دوزیستان، خزندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه و...
شکارگران: شیر، پلنگ، کفتارها و مارها
رنگ: سفید یا کرم تا گراینده به سرخ، با لکه‌ها و نوارهای قهوه‌ای تیره تا سیاه، دارای نقابی تیره همچون چهره‌ی راکون
اندازه: وزن ۷ تا ۲۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۷ تا ۸۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۴ تا ۴۷ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ سانتی‌متر
ویژگی: زَبّاد آفریقایی جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده، دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، همچنین دارای بینایی، بویایی و شنوایی خوب و درخت‌نوردی نیرومند و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - a-z-animals - krugerpark.co - animalia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده