​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه بنگال

نام: روباه بنگال Bengal fox
نام علمی: Vulpes bengalensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: روباه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌خشک و بوته‌زارهای کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان و نپال در قاره‌مانند هند
زندگانی: ۱۰ سال
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۵۰ تا ۵۳ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، همچنین میوه و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید در سینه و شکم، با پاهایی قهوه‌ای و دُمی نوک سیاه
اندازه: وزن ۲/۳ تا ۴/۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ سانتی‌متر
ویژگی: روباه بنگال یا روباه هندی Indian fox، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه بنگال

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده