جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه روپل

نام: روباه روپل Rüppell's fox
نام علمی: Vulpes rueppellii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: روباه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی صحرای بزرگ آفریقا و منطقه‌ی خاورمیانه
زندگانی: ۶ تا ۷ سال (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۳ نوزاد (با ۵۲ تا ۵۳ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، مارمولک، همچنین گیاهان گوشتی بیابان و میوه همچون خرما، لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: شنی، با پشتی به رنگ خاکستری گراینده به سرخ، دارای دُمی با نوک سفید
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۳/۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۵۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۳۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: روباه روپل یا روباه شنی روپل Rüppell's sand fox، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای گوش‌هایی بزرگ برای خنک شدن بهتر و یافتن شکار، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۶۹ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه روپل

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه روپل

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه روپل

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه روپل

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه روپل

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده