جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

نام: پلنگچه Ocelot
نام علمی: Leopardus pardalis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگچه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی آمریکا، کشور مکزیک، آمریکای مرکزی و جنوبی، جزیره‌های ترینیداد و مارگاریتا در دریای کارائیب
زندگانی: ۷ تا ۱۰ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۳ نوزاد (با ۷۹ تا ۸۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار پستانداران کوچک همچون خرگوش، آرمادیلو و صاریغ، پرندگان کوچک، خزندگان، ماهی، حشرات و...
رنگ: سبزه، کرم، خاکستری یا خاکستری گراینده به سرخ یا زرد، با خال‌های گل‌مانند سیاه (خال‌هایی بی‌همتا برای شناسایی همچون اثر انگشت آدمی)
اندازه: وزن ۷ تا ۱۵/۵ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر
ویژگی: پلنگچه گربه‌ای تنهازیست و شب‌زی، شناگر و درخت‌نوردی بسیار خوب، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۴۶ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده