جانوران مهره‌دار - پستانداران: مارگای

نام: مارگای Margay
نام علمی: Leopardus wiedii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگچه‌ها
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شرق، غرب و جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
زندگانی: ۱۲ تا ۱۴ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ۱۲ تا ۱۸ ماهگی
زادآوری: ۱ نوزاد (با ۸۰ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، میمون، مارمولک، قورباغه‌ی درختی، همچنین گیاهان، میوه‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای با خال‌های گل‌مانند سیاه یا قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۲/۶ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۷۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: مارگای گربه‌ای تنهازیست و شب‌زی، درخت‌نوردی بسیار خوب، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، توانا به چرخاندن مچ پای خود تا ۱۸۰ درجه، همچنین توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱۱ تا ۱۶ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مارگای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مارگای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مارگای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مارگای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مارگای

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده