جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه داروین

نام: روباه داروین Darwin's fox
نام علمی: Lycalopex fulvipes
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: روباه‌های آمریکای جنوبی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های آرائوکانیا و لوس ریوس و جزیره‌ی شیلوئه در کشور شیلی در آمریکای جنوبی
زندگانی: ۷ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۳ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان کوچک، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات، گاهی پرندگان و دوزیستان، همچنین میوه، لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: خاکستری تا سیاه، در بخش‌هایی همچون سر، گوش‌ها و پاها دارای لکه‌های سرخ‌رنگ
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۵۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۷/۵ تا ۲۵/۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ سانتی‌متر
ویژگی: روباه داروین جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای دُم و پاهایی کوتاه و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه داروین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه داروین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه داروین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه داروین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه داروین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده