جانوران مهره‌دار - پستانداران: دینگو

نام: دینگو Dingo
نام علمی: Canis lupus dingo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
زیرخانواده: سگیان
سرده: سگ‌ها (زیرگونه‌ی گرگ خاکستری)
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، دشت‌ها و منطقه‌های کوهستانی کشور استرالیا و شمار کمی در جنوب شرقی آسیا
زندگانی: ۱۰ سال (دربند ۱۳ تا ۱۴ سال)
سن بلوغ: ۲۲ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۱۰ نوزاد (با ۶۱ تا ۶۹ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار پستاندارانی همچون کانگرو، والابی، صاریغ، وامبت، خرگوش، موش، پرندگانی همانند غاز زاغی و...
رنگ: به رنگ‌های زنجبیلی روشن، سیاه، برنزه و سفید
اندازه: وزن ۱۵/۸ کیلوگرم برای نرها و ۱۴/۱ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۵۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: دینگو یا سگ وحشی استرالیایی بزرگ‌ترین شکارچی زمینی استرالیا، جانوری شب‌زی و گروه‌زیست با ۲ تا ۱۲ سگ در هر گله، تک‌همسر، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند، دارای سرعت ۳۸ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، با توانایی چرخاندن مُچ دست به وارون سگ‌ها (برای باز کردن دستگیره‌ها و قفل‌های در) و...

ویژگی: دینگو یا سگ وحشی استرالیایی به رنگ‌های زنجبیلی روشن، سیاه، برنزه و سفید، دارای سرعت ۳۸ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۸۰ تا ۱۲۰ و بلندای ۴۷ تا ۶۷ سانتی‌متر و...

ویژگی: دینگو یا سگ وحشی استرالیایی به رنگ‌های زنجبیلی روشن، سیاه، برنزه و سفید، دارای سرعت ۳۸ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۸۰ تا ۱۲۰ و بلندای ۴۷ تا ۶۷ سانتی‌متر و...

ویژگی: دینگو یا سگ وحشی استرالیایی به رنگ‌های زنجبیلی روشن، سیاه، برنزه و سفید، دارای سرعت ۳۸ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۸۰ تا ۱۲۰ و بلندای ۴۷ تا ۶۷ سانتی‌متر و...

ویژگی: دینگو یا سگ وحشی استرالیایی به رنگ‌های زنجبیلی روشن، سیاه، برنزه و سفید، دارای سرعت ۳۸ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۸۰ تا ۱۲۰ و بلندای ۴۷ تا ۶۷ سانتی‌متر و...

ویژگی: دینگو یا سگ وحشی استرالیایی به رنگ‌های زنجبیلی روشن، سیاه، برنزه و سفید، دارای سرعت ۳۸ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۸۰ تا ۱۲۰ و بلندای ۴۷ تا ۶۷ سانتی‌متر و...

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده