جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ وحشی آسیایی

نام: سگ وحشی آسیایی Dhole
نام علمی: Cuon alpinus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
زیرخانواده: سگیان
سرده: Cuon
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی چیبانین (۷۸۱ تا ۱۲۶ هزار سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا
زندگانی: ۱۰ تا ۱۳ سال (دربند تا ۱۶ سال)
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۶ نوزاد (با ۶۰ تا ۶۳ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گوزن، آهو، گراز، گاو، بز، خرگوش و...
رنگ: سرخ در پشت و روشن‌تر یا زردرنگ در سینه و شکم، با دمی سیاه‌رنگ
اندازه: وزن ۱۵ تا ۲۱ کیلوگرم برای نرها و ۱۰ تا ۱۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۳ تا ۵۶ سانتی‌متر
ویژگی: سگ وحشی آسیایی یا سگ وحشی هندی Indian wild dog یا سگ سرخ Red dog یا سگ سوت‌زن whistling dog، جانوری روزگرد و گروه‌زیست با ۵ تا ۱۲ (گاه ۲۰ تا ۴۰) سگ در هر گله، دارای سرعت ۴۸ کیلومتر بر ساعت و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ وحشی آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ وحشی آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ وحشی آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ وحشی آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ وحشی آسیایی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده