جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ بیشه

نام: سگ بیشه Bush dog
نام علمی: Atelocynus microtis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
زیرخانواده: سگیان
سرده: غاری راستین
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شمال آمریکای جنوبی و کاستاریکا در آمریکای مرکزی
زندگانی: ۱۰ سال (دربند تا ۱۴ سال)
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۶ نوزاد (با ۶۵ تا ۸۳ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جوندگان، پاکا، آگوتی، برگچه‌خوار و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ، با سر و گردنی روشن‌تر
اندازه: وزن ۸/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷ تا ۷۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲/۵ تا ۱۵ سانتی‌متر، بلندای  بدن ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: سگ بیشه یا سگ وحشی آمریکای جنوبی جانوری روزگرد و گروه‌زیست با ۴ تا ۱۲ سگ در هر گله، دارای پاها و پوزه‌ای کوتاه و همچنین گوش‌هایی کوچک، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۳/۸ تا ۱۰ کیلومتر مربع برای هر گله و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ بیشه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ بیشه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ بیشه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ بیشه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: سگ بیشه

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده