جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد نخلی آفریقایی

نام: زباد نخلی آفریقایی African palm civet
نام علمی: Nandinia binotata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: نخلی‌زبادان آفریقایی
سرده: نخلی‌زبادهای آفریقایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۱۵ تا ۲۰ سال
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۶۴ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری مانند میوه‌ها (۸۰ درصد) همچون موز، پاپایا، انجیر و خرمالو، همچنین گاهی شکار پرندگان و تخم آنان، حشرات و...
رنگ: خاکستری تا قهوه‌ای تیره با خال‌های تیره در پشت
اندازه: وزن ۱/۳ تا ۳ کیلوگرم برای نرها و ۱/۲ تا ۲/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۶۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳۷ تا ۶۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۴۳ تا ۷۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳۴ تا ۷۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۴۳ تا ۷۱ سانتی‌متر
ویژگی: زَبّاد یا سایوِت نخلی آفریقایی، تنها گونه‌ی خانواده‌ی Nandiniidae، جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری شب‌زی، تنهازیست و درختی، دارای توانایی دید در شب، همچنین دارای پاهایی کوتاه و دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، دارای مشکی خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۳۴ تا ۱۵۳ هکتار برای نرها و ۲۹ تا ۷۰ هکتار برای ماده‌ها و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی نخلی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی نخلی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی نخلی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی نخلی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی نخلی آفریقایی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده