​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی آفریقایی

نام: گربه‌ی وحشی آفریقایی African wildcat
نام علمی: Felis lybica
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی تورتونین (۱۱/۶۰۸ تا ۷/۲۴۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، کوهستان‌ها و بوته‌زارهای قاره‌ی آفریقا، غرب آسیا، آسیای میانه و بخش‌هایی از کشورهای چین و هند
زندگانی: ۱۱ سال (دربند تا ۱۹ سال)
سن بلوغ: ۹ تا ۱۲ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۳ نوزاد (با ۵۶ تا ۶۰ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جوندگان همچون موش و خرگوش، پرندگان کوچک، خزندگان، حشرات و...
رنگ: خاکستری شنی کم‌رنگ با نوارهایی تیره
اندازه: وزن ۳/۲ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۷ تا ۶۰ سانتی‌متر برای نرها و ۴۱ تا ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴ تا ۳۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: گربه‌ی وحشی آفریقایی جانوری تنهازیست و شب‌زی، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند ولی در بویایی کم‌توان، دارای توانایی دید در شب و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی آفریقایی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده