جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی کوهی آند

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی کوهی آند

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی کوهی آند

نام: گربه‌ی کوهی آند Andean mountain cat
نام علمی: Leopardus jacobita
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگچه‌ها
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: سبزه‌زارها، بوته‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک دامنه‌های سنگی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین، شیلی، پرو و بولیوی در آمریکای جنوبی
زندگانی: ۹ سال (دربند تا ۱۶ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۲ نوزاد
خوراک: شکار پستانداران همچون نرم‌کرک‌ها (از خانواده‌ی همسترهای دم‌کوتاه)، چینچیلای دم‌دراز، چینچیلای دم‌کوتاه، ویسکاچه‌ها (از خانواده‌ی چینچیلایان) و شانه‌موش‌ها، پرندگان و تخم آنان، خزندگان و...
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری، با لکه‌های قهوه‌ای گراینده به زرد در پهلوها و لکه‌های سیاه در اندام‌ها، دُم دارای ۶ تا ۹ حلقه‌ی قهوه‌ای تیره تا سیاه
اندازه: وزن ۵/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷/۷ تا ۸۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۱ تا ۴۸ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۶ سانتی‌متر
ویژگی: گربه‌ی کوهی آند جانور مقدس مردمان سرخ‌پوست آیمارا و کچوا در آمریکای جنوبی، همچنین جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (خانواده‌ی گربه‌ایان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، دارای پاهایی کوتاه، سری کوچک، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب، همچنین دارای سبیل‌هایی در چهره با توانایی لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب، دارای بینایی، بویایی و شنوایی نیرومند، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی جمع‌شونده، تیز و بلند و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Antonio Nuñez Lemos - Jethrotull

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده