جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی کوهی آند

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی کوهی آند

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی کوهی آند

نام: گربه‌ی کوهی آند Andean mountain cat
نام علمی: Leopardus jacobita
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پلنگچه‌ها
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: سبزه‌زارها، بوته‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک دامنه‌های سنگی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین، شیلی، پرو و بولیوی در آمریکای جنوبی
زندگانی: ۹ سال (دربند تا ۱۶ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۲ نوزاد
خوراک: شکار پستانداران همچون نرم‌کرک‌ها (از خانواده‌ی همسترهای دم‌کوتاه)، چینچیلای دم‌دراز، چینچیلای دم‌کوتاه، ویسکاچه‌ها (از خانواده‌ی چینچیلایان) و شانه‌موش‌ها، پرندگان و تخم آنان و خزندگان
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری، با لکه‌های قهوه‌ای گراینده به زرد در پهلوها و لکه‌های سیاه در اندام‌ها، دُم دارای ۶ تا ۹ حلقه‌ی قهوه‌ای تیره تا سیاه
اندازه: وزن ۵/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷/۷ تا ۸۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۱ تا ۴۸ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۶ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: گربه‌ی کوهی آند جانور مقدس مردمان سرخ‌پوست آیمارا و کچوا در آمریکای جنوبی است. افزون بر این، جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین گربه‌ی کوهی آند به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران دارای پاهایی کوتاه، سری کوچک، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. انگشت‌های آنان دارای پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده است. گربه‌های کوهی آند دارای حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی هستند. این جانوران سبیل‌هایی بر روی بدن، به‌ویژه چهره‌ی خود دارند که برای لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب به‌کار می‌روند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Antonio Nuñez Lemos - Jethrotull

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده