جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌کوتاه

نام: گربه‌ی دم‌کوتاه Bobcat
نام علمی: Lynx rufus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: وشق
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، بیشه‌زارها و کوهستان‌های کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی
زندگانی: ۱۰ سال (دربند تا ۳۰ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی برای نرها و ۱ سالگی برای ماده‌ها
زادآوری: ۱ تا ۶ نوزاد (با ۶۰ تا ۷۰ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جوندگان همچون خرگوش، موش و سنجاب، پرندگان، حشرات و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری با خط‌هایی سیاه‌رنگ
اندازه: وزن ۶/۴ تا ۱۸/۳ کیلوگرم برای نرها و ۴ تا ۱۵/۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۷/۵ تا ۱۲۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۹ تا ۲۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر
ویژگی: گربه‌ی دم‌کوتاه گونه‌ای وَشَق، جانوری تنهازیست و شب‌زی، دارای دُمی کوتاه و نوک‌سیاه، همچنین دارای گوش‌هایی سه‌گوش و نوک‌سیاه، در بینایی، شنوایی و بویایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، کوه‌نوردی بسیار خوب و در هنگامه‌ی نیاز شناگری توانا و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌کوتاه

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده