جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

نام: گرگ یال‌دار Maned wolf
نام علمی: Chrysocyon brachyurus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
زیرخانواده: سگیان
سرده: Chrysocyon
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن پسین (۱۲۶ تا ۱۱/۷ هزار سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌باز همچون چمن‌زارها و بوته‌زارهای کشورهای برزیل، پاراگوئه، آرژانتین، بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۲ تا ۱۵ سال)
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۶ نوزاد (با ۶۰ تا ۶۵ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون گیاهان و میوه‌ها (تا ۵۰ درصد)، شکار پستانداران کوچک همانند خرگوش و موش، پرندگان، ماهیان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ تا نارنجی طلایی با پاها و یالی سیاه‌رنگ
اندازه: وزن ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر
ویژگی: گرگ یال‌دار بزرگ‌ترین گرگ آمریکای جنوبی از زیرخانواده‌ی سگیان، جانوری شب‌زی و تنهازیست، دارای پاهایی بلند و باریک و گوش‌هایی بلند به بلندای ۱۸ سانتی‌متر، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۳۰ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده