جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

نام: گرگ اتیوپیایی Ethiopian wolf
نام علمی: Canis simensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: سگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی کشور اتیوپی
زندگانی: ۸ تا ۱۰ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۶ نوزاد (با ۶۰ تا ۶۲ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جوندگانی همچون موش و خرگوش، نیالای کوهی، غاز و...
رنگ: سرخ در پشت و سفید در سینه و شکم
اندازه: وزن ۱۴ تا ۱۹ کیلوگرم برای نرها و ۱۱ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۳ تا ۱۰۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸۴ تا ۹۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۳ تا ۶۲ سانتی‌متر
ویژگی: گرگ اتیوپیایی جانوری گروه‌زیست با ۲ تا ۲۰ گرگ در هر گله، تک‌همسر، دارای سرعت ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۶ تا ۱۳ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده