​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ سرخ

نام: گرگ سرخ Red wolf
نام علمی: Canis lupus rufus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگ‌سانان
سرده: سگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و دشت‌های جنوب شرقی کشور آمریکا
زندگانی: ۸ سال (دربند تا ۱۴ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۶ نوزاد (با ۶۰ تا ۶۳ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار راکون، گوزن دُم‌سفید، جوندگانی همچون خرگوش و موش و...
رنگ: زرد گراینده به قهوه‌ای-سرخ تا خاکستری
اندازه: وزن ۲۰ تا ۴۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۶ تا ۷۹ سانتی‌متر
ویژگی: گرگ سرخ جانوری اجتماعی با ۲ تا ۸ گرگ در هر گله، تک‌همسر، دارای سرعت ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ سرخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ سرخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ سرخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ سرخ

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ سرخ

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده