جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

نام: پلنگ سری‌لانکایی Sri Lankan leopard
نام علمی: Panthera pardus kotiya
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها (پلنگ سری‌لانکایی زیرگونه‌ی پلنگ است.)
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارهای چای، کشت‌زارهای کاج و اکالیپتوس، سبزه‌زارها و باغ‌های تپه‌های مرکزی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۲ تا ۱۵ سال (دربند ۲۲ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۴ نوزاد، با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری
خوراک: شکار پستانداران همچون گوزن خال‌دار، گوزن سمبر، گوزن فریادکش هندی، خوک وحشی و میمون‌ها و شکار جانوران دیگر همانند پرندگان و خزندگان
شکارگران: آدمی
رنگ: زرد زنگاری یا برنزه، دارای خال‌های گل‌مانند سیاه در پشت و خال‌های سیاه در سر، اندام‌ها و شکم (خال‌های روی بدن پلنگ‌ها بی‌همتا هستند و برای شناسایی آنان کاربرد دارند. همچون اثر انگشت آدمی)
اندازه: وزن ۵۶ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹۷ سانتی‌متر برای نرها و ۷۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن تا شانه‌ها ۷۵ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: پلنگ سری‌لانکایی جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین پلنگ سری‌لانکایی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران پاهایی کوتاه و نیرومند، دُمی بلند، سری بزرگ، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. انگشت‌های آنان دارای پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده است. پلنگ‌های سری‌لانکایی دارای حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی هستند. این جانوران سبیل‌هایی بر روی بدن، به‌ویژه چهره‌ی خود دارند که برای لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب به‌کار می‌روند. پلنگ‌های سری‌لانکایی درخت‌نوردانی توانا هستند. این جانوران می‌توانند با سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت بدوند.
بن‌مایگان: wikipedia - animalia
نگاره: Harsha De Silva - Lukasz Wielec

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده