​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

نام: پلنگ سری‌لانکایی Sri Lankan leopard
نام علمی: Panthera pardus kotiya
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲  میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشور سری‌لانکا
زندگانی: ۱۲ تا ۱۵ سال (دربند تا ۲۲ سال)
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گوزن خال‌دار سریلانکا، گوزن سمبر، گوزن فریادکش، گراز، میمون و...
ویژگی: پلنگ سری‌لانکایی به رنگ زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای وزن ۵۶ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، با بدنی به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر (بدون دُم، دُم ۹۷ سانتی‌متر) برای نرها و ۱۰۴ سانتی‌متر (بدون دُم، دُم ۷۷ سانتی‌متر) برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده