جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

نام: پلنگ سری‌لانکایی Sri Lankan leopard
نام علمی: Panthera pardus kotiya
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲  میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های کشور سری‌لانکا
زندگانی: ۱۲ تا ۱۵ سال (دربند تا ۲۲ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گوزن خال‌دار سریلانکا، گوزن سمبر، گوزن فریادکش، گراز، میمون و...
رنگ: زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه (خال‌هایی بی‌همتا برای شناسایی همچون اثر انگشت آدمی)
اندازه: وزن ۵۶ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹۷ سانتی‌متر برای نرها و ۷۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۷۵ سانتی‌متر
ویژگی: پلنگ سری‌لانکایی جانوری تنهازیست و بیشتر شب‌زی، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت و توانایی بردن شکار تا وزن ۱۲۵ کیلوگرم (۲ برابر وزن پلنگ) به بالای درخت و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده