جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

نام: پلنگ هندی Indian leopard
نام علمی: Panthera pardus fusca
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها (زیرگونه‌ی پلنگ)
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای هند، نپال، بوتان، بنگلادش و بخش‌هایی از پاکستان در قاره‌مانند هند
زندگانی: ۱۲ تا ۱۷ سال
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گوزن خال‌دار، گوزن سمبر، نیلی‌گاو، گراز، دم‌بلند خاکستری، خرگوش صحرایی هندی، طاووس و...
رنگ: زرد کم‌رنگ تا قهوه‌ای گراینده به زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه (خال‌هایی بی‌همتا برای شناسایی همچون اثر انگشت آدمی)
اندازه: وزن ۵۰ تا ۷۷ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ تا ۱۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۷۶ تا ۹۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷۶ تا ۸۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: پلنگ هندی جانوری تنهازیست و بیشتر شب‌زی، شناگری توانا، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت و توانایی بردن شکار تا وزن ۱۲۵ کیلوگرم (۲ برابر وزن پلنگ) به بالای درخت، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۴۸ کیلومتر مربع برای نرها و ۱۷ کیلومتر مربع برای ماده‌ها و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده