​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

نام: پلنگ هندی Indian leopard
نام علمی: Panthera pardus fusca
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشورهای قاره‌مانند هند همچون هند، نپال، بوتان، بنگلادش و بخش‌هایی از پاکستان
زندگانی: ۱۲ تا ۱۷ سال
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گوزن خال‌دار، گوزن سمبر، نیلی‌گاو، گراز، دم‌بلند خاکستری، خرگوش صحرایی هندی، طاووس و...
ویژگی: پلنگ هندی به رنگ زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر (بدون دُم، دُم ۷۶ تا ۹۱ سانتی‌متر) برای نرها و ۱۰۴ تا ۱۱۷ سانتی‌متر (بدون دُم، دُم ۷۶ تا ۸۷ سانتی‌متر) برای ماده‌ها، با توانایی شنا در آب و داشتن زیستگاهی تا ۴۸ کیلومتر مربع برای نرها و ۱۷ کیلومتر مربع برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده