​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

نام: پلنگ آمور Amur leopard
نام علمی: Panthera pardus orientalis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: سرزمین پریمورسکی کشور روسیه
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال (دربند تا ۲۱ سال)
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار شوکای سیبری، آهوی سیکای  منچوری، واپیتی منچوری، آهوی ختن سیبری، گوزن موس، گراز، خرگوش صحرایی، رودک، موش و...
ویژگی: پلنگ آمور به رنگ زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای وزن ۳۲ تا ۴۸ کیلوگرم برای نرها و ۲۵ تا ۴۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، با بدنی به درازای ۱۰۷ تا ۱۳۶ سانتی‌متر (بدون دُم، دُم ۸۲ تا ۹۰ سانتی‌متر) و بلندای ۶۴ تا ۷۸ سانتی‌متر، با توانایی داشتن زیستگاهی میان ۲۳۸ تا ۳۱۶ کیلومتر مربع و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده