​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

نام: پلنگ آمور Amur leopard
نام علمی: Panthera pardus orientalis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های سرزمین پریمورسکی کشور روسیه
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال (دربند تا ۲۱ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار شوکای سیبری، آهوی سیکا و واپیتی منچوری، آهوی ختن سیبری، گوزن موس، گراز، خرگوش صحرایی، رودک، موش و...
رنگ: زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه (خال‌هایی بی‌همتا برای شناسایی همچون اثر انگشت آدمی)
اندازه: وزن ۳۲ تا ۴۸ کیلوگرم برای نرها و ۲۵ تا ۴۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۰۷ تا ۱۳۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۴ تا ۷۸ سانتی‌متر
ویژگی: پلنگ آمور جانوری تنهازیست، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت و توانایی بردن شکار تا وزن ۱۲۵ کیلوگرم (۲ برابر وزن پلنگ) به بالای درخت، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۲۳۸ تا ۳۱۶ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آمور

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده