​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر هندوچین

نام: ببر هندوچین Indochinese tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشورهای تایلند، میانمار، ویتنام و لائوس در جنوب شرق آسیا
زندگانی: ۱۵ سال (دربند تا ۲۵ سال)
زادآوری: ۱ تا ۵ نوزاد (با ۳ تا ۴ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار سم‌دارانی همچون گوزن سمبر، گاو بنتنگ، گاومیش هندی و همچنین گاهی گراز، فیل آسیایی، خارپشت، گوزن فریادکش و...
ویژگی: ببر هندوچین دارای خط‌های عمودی تیره بر روی پوست سرخ-نارنجی، اندامی ماهیچه‌ای و پاهایی نیرومند، با وزن ۱۵۰ تا ۱۹۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۲۵۵ تا ۲۸۵ سانتی‌متر (با دُم) برای نرها و ۲۳۰ تا ۲۵۵ سانتی‌متر (با دُم) برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر هندوچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر هندوچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر هندوچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر هندوچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر هندوچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده