​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر بنگال

نام: ببر بنگال Bengal tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشورهای هند، بنگلادش، نپال و بوتان در جنوب آسیا
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال (دربند تا ۲۲ سال)
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (۱۰۴ تا ۱۰۶ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار سم‌دارانی همچون گوزن خال‌دار، گوزن سمبر، گوزن تالابی، گاومیش هندی، گاومیش آبی، نیلی‌گاو، سِرو، تاکین و همچنین گاهی گراز، آهو، گوزن فریادکش هندی، خارپشت، خرگوش صحرایی و...
ویژگی: ببر بنگال جانور ملی هند و بنگلادش، دارای خط‌های عمودی تیره بر روی پوست سرخ-نارنجی و همچنین سفید، اندامی ماهیچه‌ای و چالاک، پاهایی نیرومند، بلندترین دندان نیش در میان درندگان با ۷/۵ سانتی‌متر بلندا، با وزن ۱۷۵ تا ۲۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، دارای بدنی به بلندای ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر و به درازای ۲۷۰ تا ۳۱۰ سانتی‌متر (با دُم، درازای دُم ۸۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر) برای نرها و ۲۴۰ تا ۲۶۵ سانتی‌متر (با دُم، درازای دُم ۸۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر) برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر بنگال

جانوران مهره‌دار - پستانداران: ببر بنگال

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده