​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

نام: گرگ هندی Indian wolf
نام علمی: Canis lupus pallipes
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگ‌سانان
سرده: سگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: قاره‌مانند هند و آسیای غربی
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال
زادآوری: ۴ تا ۸ نوزاد (با ۶۲ تا ۷۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جفت‌سم‌سانان همچون گاو، گوسفند، بز، آهو، گوزن، گراز و جانواران کوچک‌تر همچون خرگوش، موش و...
ویژگی: گرگ هندی یا ایرانی با وزن ۱۹ تا ۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۷ تا ۲۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۱۰۳ تا ۱۴۵ سانتی‌متر و توانایی داشتن زیستگاهی تا ۳۵ کیلومتر مربع و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده