جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

نام: گرگ هندی Indian wolf
نام علمی: Canis lupus pallipes
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: سگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دشت‌های قاره‌مانند هند و غرب قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۵ تا ۱۳ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۸ نوزاد (با ۶۲ تا ۷۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار آهو، گوزن، بز، سیاه‌کل، گراز، خرگوش، موش و...
رنگ: سرخ گراینده به خاکستری تا سفید گراینده به سرخ با رنگ‌مایه‌ی خاکستری
اندازه: وزن ۱۹ تا ۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۷ تا ۲۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۴ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۷ تا ۷۲ سانتی‌متر
ویژگی: گرگ هندی یا گرگ ایرانی Iranian wolf جانوری گروه‌زیست با ۲ تا ۸ گرگ در هر گله، تک‌همسر، دارای سرعت ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۳۵ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ هندی

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده