جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اوراسیا

نام: گرگ اوراسیا Eurasian wolf
نام علمی: Canis lupus lupus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: سگ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای اروپا و آسیای شمالی
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۸ نوزاد (با ۶۲ تا ۷۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گاو، گوسفند، بز، آهو، گوزن، گراز، خرگوش، موش و...
رنگ: زرد گراینده به قهوه‌ای تا خاکستری با گلو و گونه‌هایی سفیدرنگ
اندازه: وزن ۳۲ تا ۵۰ کیلوگرم (گاه تا ۸۰ کیلوگرم)، سر و بدن به درازای ۱۰۵ تا ۱۶۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۸۰ تا ۸۵ سانتی‌متر (ماده‌ها ۲۰ درصد کوچک‌ترند)
ویژگی: گرگ اوراسیا یا گرگ معمولی Common wolf جانوری گروه‌زیست با ۲ تا ۳۰ گرگ در هر گله، تک‌همسر، دارای سرعت ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اوراسیا

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اوراسیا

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اوراسیا

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اوراسیا

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اوراسیا

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده