​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل آسیایی

نام: فیل آسیایی Asian elephant
نام علمی: Elephas maximus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فیل‌سانان
خانواده: فیلان
سرده: آسیافیل
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: چمن‌زارها و بوته‌زارها، جنگل‌های استوایی، جنگل‌های خزان‌پذیر، جنگل‌های برگریز نمناک و خشک و جنگل‌های خاردار خشک قاره‌مانند هند و جنوب شرق آسیا
زندگانی: تا ۷۰ سال
زادآوری: ۱ نوزاد (با ۲ سال زمان بارداری)
خوراک: گیاهان
ویژگی: فیل آسیایی با وزنی برابر ۴ تن برای نرها و ۲/۷ تن برای ماده‌ها، همچنین بلندای ۲/۷۵ متر برای نرها و ۲/۴۰ متر برای ماده‌ها، دارای پوستی سخت با کلفتی ۳ سانتی‌متر، بدنی به درازای ۵/۵ تا ۶/۵ متر، خرطومی به درازای ۱/۵ تا ۲ متر و عاج‌هایی به درازای ۱/۵ متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل آسیایی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده