جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

نام: کرکس سیاه Black vulture
نام علمی: Coragyps atratus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: کرکس‌های بر جدید
سرده: کرکس سیاه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز، جنگل‌ها، بوته‌زارها، چمن‌زارها، تالاب‌ها و باتلاق‌های جنوب کشور آمریکا و سراسر کشور مکزیک، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ۸ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۲ تخم (با ۳۲ تا ۴۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: لاشه‌ی جانوران، گاهی شکار پستانداران کوچک، جوجه و تخم پرندگان و...
رنگ: سیاه درخشنده، با سر و گردنی بی‌پَر به‌رنگ خاکستری، دارای نوکی سفید، نوک‌پایه‌ای خاکستری، چشمانی قهوه‌ای و پاهایی سفید گراینده به خاکستری
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۶ تا ۷۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۳۳ تا ۱/۶۷ متر
ویژگی: کرکس سیاه یا کرکس سیاه آمریکایی American black vulture، تنها پرنده‌ی سرده‌ی کرکس سیاه، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، تک‌همسر، همچنین پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران، دارای سر و گردنی بی‌پَر و چروکیده برای پایین نگاه داشتن دمای بدن و جلوگیری از آلوده شدن در هنگام خوردن لاشه و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده