جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

نام: عقاب ماهی‌گیر شرقی Eastern osprey
نام علمی: Pandion cristatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: Pandionidae
سرده: عقاب‌های ماهی‌گیر
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کرانه‌های دریاهای پیرامون کشورهای استرالیا و فیلیپین، جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌های کشور اندونزی
زندگانی: ۲۲ تا ۲۵ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۴ تخم (با ۳۵ تا ۴۳ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: کم‌وبیش تنها شکار ماهی به‌ویژه ماهی کفال، همچنین گاهی مار دریایی، سخت‌پوستان و نرم‌تنان دریایی، پرندگان، پستانداران کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، خزندگان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سیاه در پشت، سفید با رگه‌های قهوه‌ای گراینده به سیاه در سینه و سفید در شکم، دارای سری سفید با ماسکی تیره، همچنین دارای نوکی سیاه، نوک‌پایه‌ای آبی، پاهایی سفید و چشمانی به‌رنگ زرد تا قهوه‌ای
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۲ کیلوگرم برای نرها و ۱/۲ تا ۱/۶ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ تا ۶۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۴ تا ۱/۷ متر
ویژگی: عقاب ماهی‌گیر شرقی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

برای آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر شرقی، می‌توانید از سایت‌های زیر هم بازدید کنید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_osprey
https://www.birdlife.org.au/bird-profile/eastern-osprey
https://www.oiseaux.net/birds/eastern.osprey.html
https://www.birdsinbackyards.net/species/Pandion-cristatus

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده