جانوران مهره‌دار - پرندگان: کورکور دم‌سفید

نام: کورکور دم‌سفید White-tailed kite
نام علمی: Elanus leucurus    
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: Elanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌باز، چمن‌زارها و بوته‌زارهای جنوب غربی آمریکای شمالی و بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی
زندگانی: ۶ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۴ تخم (با ۲۶ تا ۳۲ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک (۹۵ درصد)، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید در سر، سینه و شکم، دارای شانه‌هایی سیاه و خط‌های سیاه در بالای چشم‌ها، همچنین دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد و چشمانی به‌رنگ سرخ
اندازه: وزن ۲۵۰ تا ۳۸۰ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۸ تا ۱۰۲ سانتی‌متر
ویژگی: کورکور دُم‌سفید پرنده‌ی شکاری کوچک، همچنین پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های با ۱۰۰ کورکور، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کورکور دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کورکور دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کورکور دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کورکور دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کورکور دم‌سفید

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده