جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌خوار کوچک

نام: عقاب ماهی‌خوار کوچک Lesser fish eagle
نام علمی: Haliaeetus humilis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقاب دریایی
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاچه‌ها، رودها و نهرهای قاره‌مانند هند و جنوب شرقی آسیا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۴ تخم (با نزدیک به ۱ ماه زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار ماهی، پرندگان به‌ویژه گونه‌های آبزی، پستانداران کوچک، همچنین لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: خاکستری-قهوه‌ای، دارای ران‌ها، پاها و شکمی سفید و چشمانی زرد رنگ
اندازه: وزن ۷۸۰ تا ۷۸۵ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۲ تا ۱/۶۵ متر
ویژگی: عقاب ماهی‌خوار کوچک پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۱/۵ متر و پهنای ۱ متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌خوار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌خوار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌خوار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌خوار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌خوار کوچک

 

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده