جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق خاشاک فلوریدا

نام: جیجاق خاشاک فلوریدا Florida scrub jay
نام علمی: Aphelocoma coerulescens
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: جیجاق‌های خاشاک
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: خارستان‌ها یا خاردشت‌های ایالت فلوریدا در کشور آمریکا
زندگانی: ۱۱ تا ۱۵ سال
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۵ تخم (با ۱۷ تا ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، دوزیستان کوچک، خزندگان، موش، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان همچون بلوط و بادام‌زمینی و...
رنگ: خاکستری تا سفید، با سر، گردن، دُم و بال‌هایی آبی، دارای نوک، پاها و چشمانی سیاه‌رنگ
اندازه: وزن ۶۶ تا ۹۲ گرم، بدن به درازای ۲۳ تا ۲۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۳ تا ۳۶ سانتی‌متر
ویژگی: جیجاق خاشاک فلوریدا پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست با ۲ تا ۸ جیجاق در هر دسته (پرندگان جوان‌تر گروه برای جفت‌یابی شتاب نمی‌کنند و در بزرگ کردن جوجه‌ها با پدر و مادر همکاری می‌کنند.)، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق خاشاک فلوریدا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق خاشاک فلوریدا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق خاشاک فلوریدا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق خاشاک فلوریدا

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده