جانوران مهره‌دار - پرندگان: بازسنقر آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: بازسنقر آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: بازسنقر آفریقایی

نام: بازسُنقُر آفریقایی African harrier-hawk
نام علمی: Polyboroides typus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
زیرخانواده: Gypaetinae
سرده: بازسنقرها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی انبوه، لبه‌ی جنگل‌ها، کرانه‌ی رودها، کشت‌زارها و باغ‌های شهری زیر صحرای بزرگ آفریقا (بیشتر غرب قاره‌ی آفریقا)
زندگانی: ۱۴ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، ۱ تا ۳ تخم، با ۳۵ تا ۳۶ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان همانند سنجاب خاکستری شرقی، پرندگان همچون کبوتر رمیده و گنجشک خانگی، تخم و جوجه‌ی پرندگان همانند ریش‌مرغ‌های آمریکایی و هدهدهای جنگلی، خزندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه‌ی درخت نخل روغنی و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: خاکستری در سر، سینه و پشت و سفید با نوارهای تیره در شکم، دارای دُمی سیاه با نواری سفید، بال‌هایی با پرهای سیاه و نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ، همچنین دارای چهره‌ای برهنه به‌رنگ سرخ یا زرد
اندازه: وزن ۵۰۰ تا ۹۵۰ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۵۲ سانتی‌متر
ویژگی: بازسُنقُر آفریقایی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، همچنین پرنده‌ای تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، سری پوشیده از پَر، چشمانی درشت و نوکی خمیده و قلاب‌مانند، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب ولی بویایی کم‌توان و...
بن‌مایگان: wikipedia - oiseaux-birds

نگاره: C.Humphries - Postcardcv
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده