جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ زمینی ایرانی

نام: زاغ زمینی ایرانی Persian ground jay
نام علمی: Podoces pleskei
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: زاغ‌های زمینی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی شرق و جنوب شرقی ایران
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۷ تا ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات، مارمولک، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: نخودی گراینده به قهوه‌ای، با دُم، نوک و پاهایی سیاه‌رنگ، دارای لکه‌ای سیاه در سینه و ۲ لکه‌ی سیاه میان نوک و چشم‌ها، همچنین دارای بال‌هایی سیاه با ۲ نوار سفید
اندازه: وزن ۸۵ تا ۹۰ گرم، بدن به درازای ۲۴ تا ۲۵ سانتی‌متر
ویژگی: زاغ زمینی ایرانی یا زاغ بور ایرانی یا زاغ زمینی پلسکی Pleske's ground jay، زاغی زمینی (این پرنده با آن‌که می‌تواند پرواز کند، ولی بر روی زمین به گونه‌ی زیگزاگی و با سرعت نزدیک به ۲۰ کیلومتر بر ساعت می‌دود.)، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ زمینی ایرانی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ زمینی ایرانی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ زمینی ایرانی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ زمینی ایرانی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ زمینی ایرانی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده