​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش دم‌سفید

نام: قوش دم‌سفید White-tailed hawk
نام علمی: Geranoaetus albicaudatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: باز درنایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌باز خشک قاره‌ی آمریکا
زندگانی: ۱۰ تا ۱۲ سال
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۴ تخم (با ۲۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید در سینه و شکم، با ۲ لکه‌ی سرخ‌رنگ بر روی شانه‌ها، دارای دُمی سفید با یک نوار سیاه، همچنین دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۸۸۰ تا ۱۲۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۴۳ سانتی‌متر
ویژگی: قوش دُم‌سفید پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش دم‌سفید

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده