جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش متغیر

نام: قوش متغیر Variable hawk
نام علمی: Geranoaetus polyosoma
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: باز درنایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز غرب و جنوب آمریکای جنوبی
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱ تا ۳ تخم (با ۲۶ تا ۳۶ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک (۹۰ درصد) همچون موش، خرگوش و خوکچه‌ی هندی، بی‌مهرگان و حشرات، گاهی خزندگان، دوزیستان، ماهیان و...
رنگ: نرها خاکستری و ماده‌ها قهوه‌ای گراینده به سرخ در پشت و سفید در سینه و شکم، دارای دُمی سفید با یک نوار سیاه، همچنین دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۳ تا ۱۵۱ سانتی‌متر
ویژگی: قوش متغیر پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش متغیر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش متغیر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش متغیر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش متغیر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش متغیر

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده