جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز رخ‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز رخ‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز رخ‌سیاه

نام: باز رُخ‌سیاه Black-faced hawk
نام علمی: Leucopternis melanops
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
زیرخانواده: سارگپه‌ایان
سرده: سفیدبازها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری و گرمسیری، جنگل‌های مانگرو و تالاب‌های شمال آمریکای جنوبی
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار
خوراک: شکار خزندگان به‌ویژه مارها، پستانداران کوچک، پرندگان، بی‌مهرگان و حشرات و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: سیاه با لکه‌های سفید در پشت و سفید در سینه و شکم، دارای سری سفید با ماسکی سیاه بر چهره، همچنین دارای نواری سفید بر روی دُم و نوک‌پایه و پاهایی نارنجی رنگ
اندازه: وزن ۲۹۷ تا ۳۱۷ گرم برای نرها و ۳۲۹ تا ۳۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۷ تا ۴۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۵ تا ۷۸ سانتی‌متر
ویژگی: باز رُخ‌سیاه پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، همچنین پرنده‌ای تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، سری پوشیده از پَر، چشمانی درشت و نوکی خمیده و قلاب‌مانند، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب ولی بویایی کم‌توان و...
بن‌مایگان: wikipedia - oiseaux-birds
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده