جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش کوپر

نام: قوش کوپر Cooper's hawk
نام علمی: Accipiter cooperii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: باز
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های آمریکای شمالی
زندگانی: ۱۲ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۶ تخم (با ۳۲ تا ۳۶ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پرندگان کوچک (۵۰ تا ۸۵ درصد)، پستانداران کوچک، خزندگان، گاهی دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: آبی-خاکستری یا قهوه‌ای-خاکستری در پشت و سفید با نوارهای قهوه‌ای در سینه و شکم، دارای دُمی نوک‌سفید با ۳ نوار سیاه، همچنین دارای نوک‌پایه، پاها و چشمانی زرد رنگ
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۵۰ گرم برای نرها و ۴۴۰ تا ۵۶۶ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴۲ تا ۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۹۴ سانتی‌متر
ویژگی: قوش کوپِر پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۱۵ تا ۴۵ و پهنای ۶۱ تا ۷۶ سانتی‌متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش کوپر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش کوپر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش کوپر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش کوپر

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قوش کوپر

 

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده