جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای

نام: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای Zone-tailed hawk
نام علمی: Buteo albonotatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و خشک، منطقه‌های صخره‌ای و درختستان‌های قاره‌ی آمریکا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱ تا ۳ تخم (با ۲۸ تا ۳۵ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران و پرندگان کوچک، خزندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: سیاه، دارای دُمی با ۳ یا ۴ نوار سفید رنگ، همچنین دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۵۶۵ تا ۱۰۸۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۷ تا ۱۴۰ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی دُم‌نواره‌ای یا قوش دُم‌نواره‌ای، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌نواره‌ای

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده