جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی خاکستری

نام: سارگپه‌ی خاکستری Gray hawk
نام علمی: Buteo plagiatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و دشت‌های آمریکای مرکزی، مکزیک و جنوب غربی آمریکا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۳ تخم (با ۳۳ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار خزندگان (۷۹ درصد) و بیشتر مارمولک، پستانداران کوچک، پرندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید با نوارهای خاکستری در سینه و شکم، دارای دُمی سیاه با ۳ نوار سفید، همچنین دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۴۷۵ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۷ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی خاکستری یا قوش خاکستری یا قوشِ‌غاز مکزیکی Mexican goshawk، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی خاکستری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی خاکستری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی خاکستری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی خاکستری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی خاکستری

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده