جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بال‌پهن

نام: سارگپه‌ی بال‌پهن Broad-winged hawk
نام علمی: Buteo platypterus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شرق آمریکا و جنوب کانادا (زمستان‌ها جنوب مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی)
زندگانی: ۱۲ تا ۱۸ سال
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۴ تخم (با ۲۸ تا ۳۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: قهوه‌ی تیره در پشت و سفید با نوارهای قهوه‌ای رنگ در سینه و شکم، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۲۶۵ تا ۵۶۰ گرم، بدن به درازای ۳۲ تا ۴۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۴ تا ۱۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی بال‌پهن یا قوش بال‌پهن، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بال‌پهن

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بال‌پهن

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بال‌پهن

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بال‌پهن

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بال‌پهن

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده