جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌سرخ

نام: سارگپه‌ی دم‌سرخ Red-tailed hawk
نام علمی: Buteo jamaicensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، بیابان‌ها و کشتزارهای آمریکای شمالی
زندگانی: ۲۵ سال (دربند ۲۹ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۵ تخم (با ۲۸ تا ۳۵ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک همچون سنجاب، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، گاهی دوزیستان، ماهیان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: قهوه‌ای در پشت و سفید با لکه‌های قهوه‌ای تیره در سینه و شکم، دارای دُمی به رنگ سرخ و نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۶۹۰ تا ۱۳۰۰ گرم برای نرها و ۸۰۰ تا ۱۷۲۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ تا ۱۴۱ سانتی‌متر (ماده‌ها ۲۵ درصد بزرگ‌ترند)
ویژگی: سارگپه‌ی دم‌سرخ یا قوش دم‌سرخ، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای سرعت پروازی ۳۲ تا ۶۴ و هنگام شیرجه ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱/۳ تا ۵/۲ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌سرخ

 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده