جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی تاج‌دار

نام: سارگپه‌ی عسلی تاج‌دار Crested honey buzzard
نام علمی: Pernis ptilorhynchus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
زیرخانواده: سارگپه‌عسلیان
سرده: سارگپه‌های پهن‌بال
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های تپه‌ای و درختی، جنگل‌های مخلوط، کشت‌زارها و دشت‌های جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۰ تا ۳۰ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تخم، با ۲۸ تا ۳۵ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون لارو و شفیره‌ی زنبورها، گاهی شکار پستانداران کوچک، جوجه و تخم پرندگان، خزندگان، دوزیستان و همچنین میوه
شکارگران: ناشناخته
رنگ: قهوه‌ای در پشت و روشن‌تر در سینه و شکم، دارای سری آبی-خاکستری برای نرها و قهوه‌ای برای ماده‌ها 
اندازه: وزن ۷۵۰ تا  ۱۲۸۰ گرم برای نرها و ۹۵۰ تا ۱۴۹۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۲ تا ۶۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۵۵ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: سارگپه‌ی عسلی تاج‌دار یا سارگپه‌ی جنگلی تاج‌دار یا سارگپه‌ی عسلی شرقی Oriental honey buzzard،  پرنده‌ای روزگرد و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین سارگپه‌ی عسلی تاج‌دار پرنده‌ای تک‌همسر است و به شیوه‌ی جفتی و همراه با جفت خود زندگی می‌کند. این پرندگان بال‌هایی بزرگ و پهن، سری پوشیده از پَر، چشمانی درشت و نوکی تیز، خمیده و قلاب‌مانند دارند. همچنین آنان دارای پاهایی نیرومند و پنجه‌هایی بلند، نوک‌تیز و خمیده هستند. این سارگپه‌ها در بینایی و شنوایی بسیار نیرومندند، ولی در بویایی کم‌توان هستند.
بن‌مایگان: wikipedia
نگاره: Fred Chang - Guccidpo

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده