جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

نام: سارگپه‌ی شانه‌سرخ Red-shouldered hawk
نام علمی: Buteo lineatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شرق آمریکای شمالی
زندگانی: ۱۰ تا ۲۰ سال
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۴ تخم (با ۲۸ تا ۳۳ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، ماهیان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: قهوه‌ی تیره با لکه‌های کم‌رنگ در پشت و سفید با نوارهای سرخ کم‌رنگ در سینه و شکم، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۴۶۰ تا  ۹۳۰ گرم، بدن به درازای ۳۸ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۴ تا ۱۰۷ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی شانه‌سرخ یا قوش شانه‌سرخ، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۱/۲ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده