جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

نام: کلاغ نوک‌بزرگ Large-billed crow
نام علمی: Corvus macrorhynchos
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها و پارک‌ها و باغ‌های شهری جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۹ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، ۳ تا ۵ تخم، با ۱۷ تا ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، پستانداران کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، دوزیستان، مارمولک، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان، زباله و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: سیاه، با پاها و نوکی سیاه
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر 
ویژگی: کلاغ نوک‌بزرگ با نام پیشینِ کلاغ جنگلی Jungle crow، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، دُمی کوتاه، نوکی بزرگ و خمیده و چشمانی درشت، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده و...
بن‌مایگان: wikipedia - kidadl
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده