جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

نام: کلاغ نوک‌بزرگ Large-billed crow
نام علمی: Corvus macrorhynchos
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختستان‌ها و کشتزارهای جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا
زندگانی: ۱۹ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۷ تا ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، پستانداران کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، دوزیستان، مارمولک، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان، زباله و...
رنگ: سیاه، با پاها و نوکی سیاه
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: کلاغ نوک‌بزرگ با نام پیشین کلاغ جنگلی، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و پاهایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده