جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

نام: کلاغ طوقی Collared crow
نام علمی: Corvus torquatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دشت‌ها و کشتزارهای چین و شمال ویتنام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۴ تخم (با ۱۸ تا ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، تخم و جوجه‌ی پرندگان، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان، زباله و...
رنگ: سیاه، با طوقی سفیدرنگ در پشت گردن و سینه
اندازه: وزن ۳۵۰ تا ۵۱۰ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۵ سانتی‌متر
ویژگی: کلاغ طوقی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده